بنویس

جملات زیبا، توصیفات جدید ، شخصیت پردازی‌های جذاب و صحنه سازی‌ها ماهرانه از کتاب‌هایی که خوانده‌ام

بنویس

جملات زیبا، توصیفات جدید ، شخصیت پردازی‌های جذاب و صحنه سازی‌ها ماهرانه از کتاب‌هایی که خوانده‌ام

بسم الله و بالله و فی سبیل الله


دوست دارم بخوانم و بنویسم.

دوست دارم با خواندن و نوشتن به یگانه‌ی هستی بخش نزدیکتر شوم.

دوست دارم فقط برای خدا بنویسم، فقط برای عشق حقیقی ، فقط برای آقا و مولایم حسین علیه السلام.

دوست دارم فقط برای معرفت و شناخت بهتر از هستی و خالق هستی بخش کتاب بخوانم ، کتاب بخوانم و کتاب بخوانم.

دوست دارم فقط برای خدا و اولیای خدا قرآن بخوانم، نهج البلاغه بخوانم و صحیفه سجادیّه بخوانم و پرواز کنم.

دوست دارم ...